MEDENİ HUKUK; Tecrübeli ekibimizle birlikte vasiyetname hazırlamak, vasi atanması ile velayet işlemleri, soyadı değişikliği, nesebin / soy bağının reddi (halk arasındaki tabiri ile evlatlıktan / analıktan/ babalıktan reddetme), maddi ve manevi tazminat davaları gibi medeni hukuktan kaynaklanan her türlü işlemin ve davanın takibi yapmaktayız.