DİJİTAL PARTİ: Sosyal Medya Vekili

A-GİRİŞ

Sosyal medyanın etki alanı gün geçtikçe artmaktadır. 2019 verilerine göre[1] Türkiye’de nüfusun(82,4 milyon) %72’si (59,36 milyon) internet kullanmakta; nüfusun %63’ü (52 milyon) ise sosyal medya kullanıcısıdır. 52 milyon sosyal medya kullanıcısının %93’ü (44 milyonu) ise sosyal medyaya mobil cihazlarla bağlanmaktadır. İnternet ve sosyal medyanın hayatımıza girmesi ile her alanda olduğu gibi siyaset alanı da sosyal medyadan dersini çıkarmaktadır. Şahıslardan, tüzel kişiliklere kadar herkes internet ve sosyal medya için hesaplar oluşturmakta ve bu alanlarda siyasi görüş ve icraatlarını paylaşmaktadır. Burada üstünü çizdiğimiz nokta paylaşmaktan bir adım öteye giderek karşılıklı; interaktif bir ortam sağlanmasının amaçlanmasıdır.

Dijitalleşme, ulaşılabilir bilgilerin ve var olan kaynaklarınızın bir bilgisayar tarafından okunabilecek şekilde dijital ortama aktarılması sürecine verilen addır. Gelinen süreçte bilgisayarların yanına akıllı telefonlar katılmıştır. Bu sebeple dijital ortam gündelik hayatımızda daha kolay erişilebilir ve etkili bir alan olma özelliğini ortaya çıkarmıştır.

Siyasi Partiler, siyaset insanları, teknolojik yenilikleri takip etmekte ve hızlı bir biçimde uyum sağlamaktadır. Dijital Parti Projesi, siyasi partilerin sosyal medyadaki etkisini üst seviyeye çıkarmasını ve sosyal medya kullanıcılarının daha etkili ve güçlü olabilme amacını hedeflemektedir. Partilerin internet ve sosyal medya alanında tepki verebilen ve sosyal medya kullanıcıları ile karşılıklılığı sağlayacak bir dönüşüme sokmayı amaçlamaktadır.

Yukarıda belirtilen amaçların hayata geçirilmesi için Dijital Parti Projesi kapsamında sosyal medya vekillik sistemi düşünülmektedir. Söz konusu projenin yalnızca sosyal medya vekilliği ile kısıtlı olmadığı; bunun bir sistem çalışması olduğunun vurgulanması gerekmektedir. Sistem, projeyi tek bir kişinin öneminden uzaklaştırıp sürdürülebilir ve daha önemli etki alanları ve yeni faaliyet yerleri yaratmayı sağlama amacı taşımaktadır.

Sosyal medya vekillik sistemi; web sitesi ve daha önemlisi mobil uygulama üzerinde oluşturulacak; sistem piramidinin en üstünde, sosyal medya kullanıcıları arasından seçilip ve temsil edecek bir vekilin olduğu; altında bu kullanıcıların problem ve isteklerinin takipçiliğini yapacak ve geri dönüş sağlayacak bir çözüm ekibinin yer aldığı ve sistemin varlığını oluşturabileceği sosyal medya kullanıcılarının yer aldığı projedir.

B-AMAÇ

Projenin amacı, siyasi partilerin sosyal medyada yer alan genç nesle daha hızlı ve sürekli ulaşabileceği bir yol yaratabilmektir. Buna eş olarak sosyal medya kullanıcılarının temsiliyet imkanlarının önünü açmak ve problemlerini hızlı bir şekilde ileterek hızlı çözümler getirebilmektir. Bunun sağlanması halinde, genç neslin/sosyal medya kullanıcısının bir siyasi hedefi olduğunda sosyal medyada interaktif bir biçimde aktif olmayı başarmış siyasi parti/partilerde aktif olmayı isteyecek ve bir problemleri olduğunda çözüm arayışlarını gene buralarda aramaya çalışacaklardır. Sosyal medya vekilliğinin kullanıcılar arasından seçilecek olması ile genç neslin siyasete ilgisinin arttırılması beklenmektedir. Bir başka amaç ise siyasi partiler ve sosyal medya kullanıcılarının iç içe geçtiği sistemde, sosyal medya kullanıcılarının siyasetin belirlenmesinde kurucu iktidar olmasının sağlanması olacaktır. Bu imkân, siyasi platform olarak kurulacak dijital parti sistemine üye olmayı kabul edecek kullanıcıların anket, soru cevap vb. yollar ile kişisel verilerinin değerlendirilmesi ile elde edilecektir. Bu veriler ile siyasi strateji ve seçmen eğilimi belirleme, anket hazırlıkları, siyasi reklam fikirleri için çalışmalar ve birçok farklı alanda etki yapabilmek mümkün hale gelecektir. Ayrıca sosyal medya kullanıcılarının toplu olarak hareket etmeleri siyasi parti/partilerde daha dikkat hareket etmelerini sağlayacaktır. (Bknz: consumer power)

C-DİJİTAL PARTİ

1-SOSYAL MEDYA VEKİLİ

Sosyal medya vekili, siyasi görüşüne bakılmaksızın dijital parti üyeleri arasında aday adayı olacak ve üyeler aracılığı ile seçilecek olan ve kullanıcıların fikir ve eleştirilerini TBMM’ye iletecek milletvekilidir. Sosyal medya vekilliği; genç nesil arasında beklenilmeyen, hiç hayal edilmemiş bir kapıyı aralayacaktır. Dijital Parti Projesi, kullanıcılarına hiçbir bedel ödemeden, hiçbir tanıdığa, torpile ihtiyaç duymaksızın sosyal medya vekili (milletvekili) olma hayalini amaçlamaktadır.

Bir zamanlar internet üzerinden kurulan ve kullanıcılara somut hiçbir şey vadetmeyen Liberland ülkesine, yalnızca Türkiye’den 60.000[2] üye olduğu hesaba katılırsa; milletvekili olma vaadi verecek bir sosyal medya platformunun milyonlara yaklaşacak belki de aşacak sayılarda başvuru/üye yapılacağını küçümsememek gerekmektedir. Üstelik bu başvuruların çoğunluğunun genç nesil olması beklenmektedir.

1.1-Dijital Parti Sistemine En Az 8 Milyon Kullanıcının Üye Olması Beklenebilir.
Proje, aşağıda ayrıntılı biçimde anlatılacağı üzere milletvekili adaylarının belirlenmesi için eleme usulleri belirleyecektir. Bu eleme usullerinden ilki yarışma olarak tasarlanmaktadır.  2009 İSMMMO Araştırmasına[3] göre, Türkiye’de her 100 yetişkinden 15’inin televizyonlarda yarışmacı olmak istediği tespit edilmiştir. Bu veriden yola çıkıldığı takdirde, Proje uygulamasına 2019 yılı için toplam 59,36 milyon internet kullanıcısından en az 8.904.000 kişinin katılabileceği hesap edilebilmektedir.[4]

1.2-Sosyal Medya Vekilinin Siyasi Görüşünün Önemsiz Olması Durumu
Dokuz milyona yaklaşabilecek kişi/üye sayısı, birçok siyasi partinin sosyal medyada sahip olduğu kişi/takipçi sayısından fazladır. Bu bilgi, Projenin farklı siyasi görüş ve kimliğe hitap edebileceğini göstermektedir. Söz konusu Projede, milletvekili seçilmek için siyasi görüşe bakılmamasının farklı kimlik ve görüşlerin uygulamayı kullanmasına olanak verebileceğini göstermektedir. Sosyal medya vekilinin farklı siyasi görüşlerden seçilebilme ihtimali, farklı siyasi kimlik ve görüşlerin veri analizi için bir fırsat yaratacaktır. Bu vesile ile farklı kimlik ve görüşler için farklı siyasi strateji belirleyebilme olanağı sağlamış olacaktır. 

1.3-Sosyal Medya Vekili Aday Adayı Seçim Yolları
Sosyal medya vekili olabilmek için aşağıda alternatif seçim usulleri belirlenmiştir. Proje, mevcut siyasi partilerin bu projeye uygulamaları üzerine tasarlanmıştır. Seçenekler de bu kapsamda değerlendirilmiştir. Bunlar:

a-Aday Adaylarının ve Adayın Kullanıcılar Tarafından Belirlenmesi
Projenin desteklediği ve projeyi temellendiren seçim yoludur. Söz konusu çalışma ve istatistiksel veriler, bu yolun seçildiği varsayılarak hesaplanmaktadır. Bu seçim yolu, kullanıcıya en özgür, iradesine etki olmadığını hissettirmesi ve internetin, sosyal medyanın ruhuna en uygun yaklaşımdır. Sosyal medya kullanıcısının seçme ve seçilme hakkı bulunmaktadır.

b-Sosyal Medya Vekilinin Siyasi Parti Tarafından Belirlenmesi
Söz konusu yolda, sosyal medya vekili Siyasi Parti tarafından seçilmektedir. Bu yolun seçilmesi halinde Projenin üst düzeyde etki göstermeyeceği hesap edilmektedir.

c-Aday Adaylarının Siyasi Partiler, Adayın Kullanıcılar Tarafından Belirlenmesi
Siyasi Parti tarafından 20 sosyal medya vekili aday adayı belirlenmektedir. Belirlenen yirmi aday adayı, sosyal medya kullanıcıların oylamaları ile seçilmektedir. Söz konusu yaklaşımda sosyal medya kullanıcısına yalnızca seçme hakkı verilmekte olup seçilme hakkı bulunmamaktadır.

d-Bir Adayın Uygulama, Bir Adayın Siyasi Parti Tarafından Belirlenmesi
Uygulamaya üye olacak kullanıcılar ile Siyasi Parti arasında denge kurmayı hedeflemektedir. Bu seçim yolunda iki tane sosyal medya vekili bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, ilk seçim yolunda olduğu gibi sosyal medya kullanıcıları tarafından belirlenmektedir. İkincisi ise bizzat Siyasi Parti tarafından belirlenecek sosyal medya vekilidir. Söz konusu seçim yolunun seçilmesi halinde Sosyal Medya Vekillik Sisteminin görünür yüzü bu iki milletvekili olmaktadır.

1.4-Sosyal Medya Vekili Aday Adayı Olmak
Dijital parti projesi üzerinden kullanıcıların aday adayı olabilmesi için dijital parti web sitesi üzerinden üye olma şartı aranacaktır. (1.3’te belirtilen iki ve üçüncü seçim yolları bu hususun istisnası olacaktır.) Aday adayı olabilmek için kullanıcıların 18 yaşını doldurması ve gerçek bilgilerinin sistemde olması yeterli olacaktır.

Aşağıda ayrıntılı belirtilecek oylamalar ve elemeler sonucunda “milletvekili adayı” olmaya hak kazanan kişinin milletvekili seçilmek için Kanun kapsamında belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Sosyal medya vekili adayı, Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde gerekli evraklar ile Siyasi Partiye müracaat edecektir. Seçilecek aday, Siyasi Partinin az milletvekili çıkardığı illerde hak kayıplarına sebebiyet vermemesi adına, her seçimde en az dört milletvekili çıkardığı il bölgelerinden birinde birinci sıra adayı olacaktır.

1.5-Sosyal Medya Vekilinin Bir Defa Seçilmesi ve Cinsiyet Farkındalığı
Sosyal medya vekili, her dönem için bir defa seçilecektir. Ancak dönemi bitmiş sosyal medya vekilinin başka şekillerde milletvekili aday adayı olmasının önünde bir engel bulunmamaktadır.

Farkındalık ve etki yaratabilmesi adına sosyal medya vekilinin her dönem için farklı cinsiyet üzerinden seçilmesi düşünülmektedir. Ancak 2019 sosyal medya istatistikleri ve seçim kısıtlamasının kullanıcıları sistemden soğutmasına sebebiyet verebileceği ihtimaller dahilindedir. Ancak cinsiyet eşitliğinin siyaset alanına kazandırılması önemlidir. 

1.6- Sosyal Medya Vekili Aday Eleme Sistemi
Sosyal medya aday adayının aday olabilme kriterleri, dijital parti web sitesi üzerinden belirtilecektir. Koordinasyon merkezi, aday olabilme şartları ve adaylık süreçleri için objektif eleme usulleri belirleyecektir. Zihinsel bulmacalar, kitap okuma sınavı, analitik ve psikolojik testler, oyunlar, projeler vb. ilgi çekici ve/veya zekaya, spora dayalı vb. sosyal medyada ilgi çekecek eleme usulleri belirlenecektir.

Aday adayları, aşamaları ifa etmeye çalıştıkları esnada çevrelerinde ve yanlarında kimsenin olmadığını ve dürüstlük kurallarına aykırı eylemlerde bulunmadıklarını ispat etmek için kendilerini kamera ile kayıt altına almak zorunda olacaklardır. Aşamaları geçen aday adayları bir sonraki seviyeye geçecektir. Aşamaları geçen aday adayları son olarak web sitesi üzerinden canlı yayınlanacak psikolojik teste tabii tutulacaktır. Söz konusu uygulama, Türk Hava Yollarının pilot adayları belirlerken kullandığı metotlardan birisidir. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi ile birlikte çalışmaktadırlar/çalışmışlardır.[5] Dijital parti projesi, sosyal medya vekil adayların belirlenmesinde son aşama olarak psikolojik testin kullanılmasını tasarlamaktadır. Bu süreçler noter vasıtası ile denetlenecektir.

Bütün aşamaları geçen aday adayları, başka bir inceleme ve onaya gerek kalmaksızın sosyal medya vekil adayı olarak tespit edilecektir. Ancak, söz konusu aday sayısının 40’ın üstünde olması halinde, aşamaları geçen aday adayları arasında kura yöntemi ile sırasıyla 20 asil ve 20 yedek aday adayı belirlenecektir. 40 aday adayının belirlenmesinden sonra sosyal medya vekili a. adaylarının daha önce geçtikleri aşamaları gösterir video kayıtlarını sisteme yüklemeleri zorunlu olacaktır. Aksi halde ilgili aday adayı, sosyal medya vekil adayı olmaya hak kazanamayacaktır. 

Sosyal medya vekil adayı/adayları olmaya hak kazanan kişi/kişiler, dijital parti web sitesi üzerinden, site üyeleri arasında yapılacak seçim ile belirlenecektir. Aralarında en çok oyu alan kişi bir siyasi partinin Sosyal Medya Vekil Adayı olarak belirlenen bölgeden 1. sıra milletvekili adayı olarak açıklanacaktır.

Adaylık elemelerinin basit, bilinen enstrümanlarla ve kayıt altına alınarak kullanıcıya sunulması; Sisteme şeffaflık ve dikkate değer ilgi sağlayacaktır. En önemlisi her kullanıcının milletvekili olma hayali, kullanıcıların gözünde “torpile”gerek kalmaksızın, paraya, çevreye ihtiyaç olmaksızın, kendi beceri ve zekâları ile yapabilecekleri/kazanabilecekleri bir statü haline gelecektir. Bu sebeple de olağanüstü bir katılımın olması hesaplanmaktadır.

1.7- Sosyal Medya Vekili Seçilen Kişide Ortaya Çıkabilecek Problemler/Durumlar
Sistemin tahmin edilemeyen tek sonucu, sosyal medya vekilinin kim, hangi siyasi yapıdan geldiği ve nasıl bir kişiliğe sahip olacağıdır. İkinci bir ihtimal ise sosyal medya vekil eleme sistemlerinin kötü niyetli kimselerce egale edilmiş olmasıdır.

Proje kapsamında sosyal medya vekilinin bir siyasi partiye üye olması ve/veya siyasi parti sempatizanı olması hedeflenmemektedir. Proje yalnızca sosyal medya vekili aday adayı olacak kişinin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olmasını ön şart yapmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda seçilecek sosyal medya vekilinin hangi kişiliğe vd. özelliklerinin ne olduğuna bakmayacaktır. Sosyal medya vekilli, sistemin görünen yüzüdür. Sistem, yalnızca sosyal medya vekilliği ile sınırlandırılamayacak derece büyük sonuçlar hedeflemektedir. Sosyal medya vekilinin siyasi partilerin siyasi kimliği ile yaşayabileceği tezatlıklar o partinin/partilerin demokrasiye olan inanç ve parti içi özgürlükçü anlayışının simgelerinden birisi olacaktır.

İkinci ihtimalde ise siyasi partiler lehine sonuçlar çıkarmak mümkündür. Sisteme kötü niyetle yaklaşacak her kimseye siyasi parti disiplin organları vasıtası ile işlem uygulanabilir. Ancak projenin ruhu itibari ile disiplin işlemlerinden uzak durulması, genç neslin siyasete ve siyasi partilere olan ilgi ve alakasını arttıracaktır. Şahıslar, kuruluşlar sosyal medya vekilini kötü niyetli bir biçimde ele geçirmiş olsa bile Projenin devam ettirilmesi siyasi partilerin gençlere olan inancının örneği olacaktır. Dahası, sistemi kötüniyetli biçimde ele geçirmiş olan kişi ve kuruluşlar, sosyal medya nezdinde “yapılan iyi bir şeyi kötüleştirdikleri için, gençlerin hayallerini vekil olamamaları sebebiyle çaldıkları için” vd. sebeplerle eleştirilme dahilinde olabilecektir.   

Yukarıda bahsedilen iki durumda siyasi parti/partilerin 52 milyon sosyal medya kullanıcısına değer verdiğini ve onların değerli olduğunu gösterdiği bir projeyi hayata geçirmiş ve kötü eylemlere rağmen sürdürmeye devam ederek halk nezdinde güvenilirliğini sağlamlaştırmış olacaktır. Eşdeğerde, genç nesil kısıtlanmadan, özgürce ve ilgi ile siyasette söz sahibi olup siyasete yön verebilecek dinamikliğe kavuşmuş olacaktır.

2-ÇÖZÜM EKİBİ

Sistemin işleyişini ve kullanıcılarla ilk teması sağlayacak ekip olması sebebiyle Projenin en dikkat edilmesi gereken kısımlarından birisidir. Siyaset alt zemini ve insan ilişkilerinin, samimiyet ve profesyonel çerçevede gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Bu aşamada öncelikli olarak profesyonel bir ekibin hazırlanması gerekmektedir. Profesyonel ekibin yetiştirilmesi için gönüllü bir ekibin oluşturulması beklenmektedir.

Çözüm ekibi, kullanıcıların problemlerini çözmek ve takip etmekle sorumlu olacaklardır. Bu kapsamda çözüm ekibine ulaşan kullanıcı problemi için ilgili kurum ve kuruluşlar ile irtibata geçmesi, problemin çözümünün takibi ve sonucun hızlı bir şekilde kullanıcıya aktarılması hedeflenmektedir. 

3-DİJİTAL PLATFORM SİTESİNİN KULLANICILARI – SOSYAL MEDYA KULLANICILARI

2019 Sosyal Medya İstatistikleri kapsamında sosyal medya kullanıcıların önemli çoğunluğunun 18 – 44 yaş aralığında olduğunu göstermektedir. En yüksek yaş aralığının 25 – 34 olduğu gözlemlenmektedir. Dijital Parti Projesinin hedeflediği kitle istatistik oranı en yüksek olan üç aralıktır. [6]

Dijital parti web sitesine üye olması beklenen kitlenin site üzerinde problem ve tavsiyelerini iletmesi, anket ve çalışmalara katılması, projelere destek vermesi hedeflenmektedir. Sitenin beklentilerinin karşılanabilmesi için üyeleri motive edici etmenlerin vekillik ve problemlerin karşılanması beklenmektedir. İkinci olarak koordinasyon merkezinin ar-ge ekibi ile kullanıcıların ilgi ve aksiyonunu sağlayacak etkinlikler yapılması önem taşımaktadır.

3.1-Üyelik Sisteminde Siyasi Görüş
4.2’de ayrıntılı belirtileceği üzere kişisel verilerinin incelenmesine onay veren kullanıcıların siyasi görüşlerinin belirlenmesi için anketler ve sorular düzenlenecektir. Buradan amaçlanan; siyasi görüşleri belirlenmiş kullanıcılara sorulan sorulara karşı verilecek cevaplar (olumlu, olumsuz, çekimser) karşısında siyasi ve sosyal planlamaların yapılabilmesini sağlamaktır. Bu sebeple sosyal medya vekili belirlenirken, siyasi görüş beklentisinden uzak olmak; her siyasi görüşten kişinin web sitesine üye olmasını ve dengeli verilerin kullanılabilmesine olanak tanıyacaktır.

4-KOORDİNASYON MERKEZİ

Koordinasyon merkezi, projenin/sistemin varlığını ve gelişimini sağlayabilmek adına otonom hareket etme kabiliyetine sahip olacak tek yapı olarak tasarlanmaktadır. Web sitesinde belirlenecek konu başlıkları, seçim ve eleme sistemleri, proje hazırlanması, ar-ge çalışmaları gibi işlemlerin hazırlanması ve sistemden karşılıklı en yüksek faydayı sağlayacak kısım olması hedeflenmektedir. Söz konusu çalışmaların etkili bir şekilde kullanılmaması, sistemin sosyal medya kullanıcı tarafından itibar edilmemesine sebebiyet verebilir. Bu sebeple sistemin düzenli olarak faaliyet göstermesi ve problem çözme yetkinliğinin sürdürülebilir olması gerekmektedir.

Koordinasyon merkezi bunların yanı sıra ikinci olarak veri analizleri ve siyasi eğilimleri belirleyebilmek adına web sitesi üzerinden kullanıcıların verilerine ulaşabilecek ve bunları etkili uzmanlar ile değerlendirerek siyasi hareket planları hazırlayacaktır. Yakın zamanda verilerin işlenilmesi hakkında eleştiri ve ihlallerden bahsedilmektedir. Bunların en yaygın olanı Brexit ve Trump Seçim Kampanyasında adını duyuran Cambrige Analytica’dır. (“CA”)

4.1- Cambrige Analytica Ne Yaptı?
CA verilerini kullandığı kullanıcılardan izin almadan ve etik değerlere aykırı olarak facebook kullanıcıların verilerini Trump Seçimlerinde ve Brexit’te, müşterilerinin lehlerine olacak şekilde kullanmıştır. The Great Hack[7] dokümantasyonuna göre; CA, Trump’un kampanyasında; facebook içerisinde kişilik testleri kullanmıştır. CA her Amerikalı’yı eşit şekilde hedeflememiş; kaynaklarının çoğunu fikrini değiştirebileceğini düşündüklerine yöneltmiştir. Ve onlara “ikna edilebilirler” demektedir. CA, özellikle hangi partinin kazanacağı belli olmayan eyaletlerde yaşayan ikna edilebilirler üzerine yoğunlaşmıştır. CA yaratıcı ekibi, bu kişileri tetikleyecek kişiye özel blog, makale, video ve reklamlarla içerik hazırlamışlardır. Daha sonrasında ise yaptıkları çalışmaların kullanıcılar üzerindeki etkilerini, aynı yöntemler kullanılarak elde ettikleri verileri inceleyerek analiz etmişlerdir.

4.2-Kullanıcıların Onayı ile Verilerin Analizi
CA’nın yaptığı çalışmaya getirilen eleştiri yukarıda belirtildiği gibi çalışmanın etik olmadığı ve kullanıcıdan izin alınmaksızın gerçekleştirilmesine dairdir. Eğer kullanıcı söz konusu çalışma hakkında yeterince bilgilendirilse ve kendisine seçme şansı tanınırsa yukarıda çalışmanın yasal zeminde kullanılabilir olduğunu düşünmekteyiz. Söz konusu çalışma/veri analizi anket şirketleri tarafından uzun yıllardır fiziken gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla kullanıcılara yeterli bilgilendirme ile verilerinin hangi amaçla kullanılacağı belirtilirse ve onların sayesinde daha doğru ve etkili siyasi çalışmaların tasarlanacağı yanıltılmadan açıklandığı bir ortam sağlanırsa ve öte yandan izin vermeyen kullanıcılara özgürce dijital parti web sitesini kullanma hakkı getirilirse Dijital Parti Projesinin bu açıdan olağanüstü verimliliğinin olacağını düşünmekteyiz. Etik değerler ve kullanıcıdan onay alınarak verilerin işlenmesi halinde; web sitesindeki kullanıcı sayısının hedeflenen düzeyde olması halinde Türkiye içerisinde veri analizi noktasında en önemli platform olacağını düşünmekteyiz. Bu vesile ile siyasi reklamlar, Parti eğilimlerinin belirlenmesi, anket çalışmaları vb. çalışmalar için milyonları bulacak kullanıcı verileri eşsiz bir fırsat yaratacaktır.

D-UYGULAMA

1-WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMA

Yukarıda belirtildiği gibi projenin merkezi web sitesi ve asıl önemlisi mobil uygulama olacaktır. Söz konusu site ve uygulama, kişilerin sosyal medya vekiline oylama sağlayabileceği ve oylamaların sonuçlarını görüp izleyebilecekleri bir ortam sağlama amacında olacaktır. Proje, siyaset, mizah, sanat gibi farklı kategorilerde temsilci oluşturabilmek için müsaittir. Ancak proje siyaset ağırlıklı düşünüldüğü için diğer alanların üyenin algısında veya ciddiyetinde dağınıklık yaratmaması adına tek bir alan düşünülmektedir. 

2-OYLAMA VE UYGULAMA

 Projede sistemin imkân tanıdığı her şeyin oylanabilmesi tasarlanmaktadır. Üyelere ne kadar imkân verilirse proje ile olan iletişimin daha güçlü olacağı varsayılmaktadır. En önemli husus, oylamanın sonuçlarının gecikmesizin uygulanması ve yayınlanması olacaktır. Oylanan eylem ve kararların uygulanması, sitenin inandırıcılığının en önemli beklentilerinden birisi olacaktır. Hedeflenen başarıların ilk adımı uygulama olacaktır. Bu sebeple uygulama alanının başlı başına bir icra, sanat ve teknik çalışma alanı olması hedeflenmektedir. Çok ciddi hazırlıklar yapılarak en iyi uygulamanın hazırlanması ve kullanıcılara servis edilmesi gerekmektedir. Hazırlanacak çalışmaların web sitesi, YouTube, facebook ve instagram ve diğer sosyal medya sitelerinde eş paylaşımlar yapılarak bütün ilginin çekilmesi hedeflenmektedir.

E-SONUÇ

Dijital parti projesi ile amaçlanan yeni bir siyaset alanının oluşturulması olduğu kadar halkın güveneceği bir sistem hedeflemektedir. Siyaset, yeni kuşaklardan ve bulunduğu ortamlardan uzak kalmış, etkisini yitirmiştir. Söz konusu projesi ile halkın karar alma mekanizmasında doğrudan etki yaratabilmesi ve Parti/lerin gelecek stratejilerinin daha etkili olması hedeflenmektedir. Projenin başarılı olması halinde birçok alanda farklı sonuçlar elde edilebilecektir. Gelecek bilimin ucunda.

Av. Onur Kılıç


Söz konusu çalışmanın bütün hakları Onur KILIÇ’a aittir. Her türlü izinsiz kullanımı hakkında maddi/manevi tazminat dahil bütün yasal yollar saklı tutulmuştur. Çalışma yalnızca bir fikir olup herhangi bir kurum, şahıs ve/veya kuruluş ile ilgisi bulunmamaktadır. Çalışma, yazar ve makale linki belirtilerek/referans gösterilerek kullanılabilir.


[1] https://dijilopedi.com/2019-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-istatistikleri/
[2] https://www.haberturk.com/video/haber/izle/liberlandin-cumhurbaskani-haberturke-konustu-turkiyeden-60-bin-basvuru-var/526828
[3] http://archive.ismmmo.org.tr/docs/basin/2009/bulten/23012009_HAYALLERYARISIYOR.pdf
[4] https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-turkey-january-2019-v01
[5] https://www.istanbul.edu.tr/tr/haber/istanbul-universitesi-ve-thy-arasinda-yeni-is-birligi-4D00340034006F006300780045005F0031006F0041003100
[6] https://datareportal.com/reports/digital-2019-turkey?rq=turkey S.36.
[7] https://www.netflix.com/title/80117542

TOP Call Now Button Ostim Web Tasarım