TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT HAKKI: Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Ülkemizde her yıl binlerce trafik kazası meydana gelmektedir. Trafik İstatistik Bülteni verilerine göre 2017 yılında ölümlü trafik kaza sayısı 2866; yaralanmalı trafik kaza sayısı ise 179.558’dir.[1]

Yaşanılan trafik kazaları sonrası meydana gelen ölüm ve yaralanmalar neticesinde bu kimselerin yakınları ve desteğine muhtaç duyan kimseler, maddi ve manevi sıkıntılar içine düşmektedirler. Bu makalemizde, ölen ve yaralanan kimselerin desteğinden mahrum kalan kimseler için tanınan bir tazminat türünden bahsedeceğiz.

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin destek verdiği kişilerin hayatlarının ölüm sebebiyle kötü duruma düşmemesi için kabul edilen bir maddi tazminat türüdür. Tazminatın amacı, ölenin yaşarken destek verdiği kişilerin hayatlarını değişiklik olmadan  sürdürebilmeleri, sosyal ve ekonomik yaşantılarına ölümden önceki gibi devam edebilmelerinin sağlanmasıdır.

Davayı açmada menfaati bulunanlar, destekten yoksun kalma tazminatı davası açtıklarında, çekmiş oldukları manevi sıkıntılar için de aynı davada manevi tazminat talep edebilirler.

Önemle belirtmek gerekir ki bu tazminat davasını açacak kişinin ölen kişinin sağ olduğu dönemde o kişiden maddi bir destek alıyor olması gerekmektedir. Aksi halde destekten yoksun kalma tazminatı talep etme hakkı bulunmamaktadır.

Destekten yoksun kalma tazminatı:

          -Davalının ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesinde,

          -Birden fazla davalı varsa davalılardan herhangi birinin ikametgâhı mahkemesinde,

          -Davalı bir şirket ise davalının işyeri merkezinin bulunduğu yerde açılabileceği gibi işlemi yapan şubenin bulunduğu yer mahkemesinde,

          -Trafik kazasının işlendiği yer mahkemesinde,

          -Zararın meydana geldiği yer mahkemesinde,

          -Zarar görenin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir.

Destekten yoksun kalma tazminatındaki zamanaşımı süresi, zararın ve tazminat yükümlüsünün öğrenilmesinden itibaren 2 yıl ve her hâlükârda trafik kazası tarihinden itibaren 1O yıldır. Ancak trafik kazası aynı zamanda suç teşkil eden bir fiil ise, suç için öngörülen ceza zamanaşımı süresi içinde tazminat davası açılabilir.

Yukarıdaki kısa açıklamalar aydınlatma amacı taşımakta olup, somut hukuki durumlara çözüm teşkil etmemektedir. Karşılaşacağınız hukuki sorunlar için bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

Kılıç Hukuk Bürosu

[1] http://www.trafik.gov.tr/SiteAssets/istatistik/2017_yili.pdf

TOP Call Now Button Ostim Web Tasarım