Arabuluculuk Görüşmelerinde İşçiler Nelere Dikkat Etmeli?

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemi olup, ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şu an için sadece işçilik alacağı ve işe iade davalarında arabuluculuk aşaması zorunludur. Yani işçilik alacağı ve işe iade davası ancak arabuluculuk aşamasında anlaşılamaması halinde açılmalıdır. Arabuluculuk yolu dava yolu ile kıyaslandığında; zaman ve masraf tasarrufu sağlamaktadır. Ancak işçiler, zaman ve masraftan tasarruf ederken alacaklarında hakkaniyete aykırı bir şekilde zarar uğrayıp uğramadıklarını bilmektedirler mi?

1-İşten ayrılma/çıkarılma sebebinde haklı veya haksız olup olmadığını bilmelidir.

2-Hangi alacak kalemlerine hak kazandığını bilmelidir.

3-Alacak miktarının ne kadar olduğunu hesaplamalı, bilmiyorsa bir avukat aracılığı ile hesaplatmalıdır.

4-Teklif edilen alacağın hakkaniyetli olup olmadığını tespit edebilmelidir.

5-Görüşmeye girmeden haklarını öğrenebilmek adına bir avukatla görüşme yapmalı veya bir avukat ile görüşmeye gitmelidir. Bu şart mecburi olmasa da işçinin haklarını korumak açısından önemlidir.

Arabuluculuk aşaması ile ilgili bilinmesi gereken bir diğer husus ise arabulucu ücretinin ödenmesi hususudur. Arabuluculuk ücreti ortaklaşa ödenebileceği gibi tarafların anlaşması halinde tek bir tarafın sorumlu tutulabileceği düzenlenmiştir.

Yukarıdaki maddelere dikkat ederek veya bir avukat ile arabuluculuk görüşmelerine gidecek işçi, menfaatini, en az ihlal olacak şekilde elde edecektir. Bu sebeple arabuluculuk görüşmelerinde haklarınızın zarara uğramaması için görüşmelerden evvel bir avukatla iletişime geçmenizi önemle tavsiye ederiz.

Kılıç Hukuk Bürosu

Mediation is the most commonly known and applied dispute resolution method in the dispute resolution methods, and it is divided into arbitrary and obligatory mediation.

Kılıç Hukuk Bürosu

La médiation est la méthode de résolution de conflit la plus connue et la plus utilisée dans les méthodes de résolution de conflit. Elle est divisée en une médiation arbitraire et obligatoire.

Kılıç Hukuk Bürosu

TOP Call Now Button