• in TİCARET HUKUKU

  BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

  BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla “BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra   “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.   1. TARAFLAR     &nbs...
 • in TİCARET HUKUKU

  BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

  BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla “BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra   “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.   1. TARAFLAR     &nb...
 • in TİCARET HUKUKU

  YURT DIŞI HİZMET SÖZLEŞMESİ

  Yurt Dışı Hizmet Sözleşmesi TARAFLAR: 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU: İşbu sözleşme; 4 üncü maddede  yazılı işte çalışacak olan işçi ile işveren arasındaki çalışma ve çalıştırmaya ilişkin yöntem ve temel koşulları, karşılıklı hak ve borçları belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.  3- İŞVERENİN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:  İşveren; işin yapılacağı ...
 • in İŞ HUKUKU

  İŞVERENIN İŞ SÖZLEŞMESINI HAKLI FESIH HAKKI

  İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Fesih Hakkı Uygulamada iş sözleşmesinin feshi konusunda işçi kadar işveren de sıkıntılar yaşamaktadır. Her ne kadar işveren için haklı fesih sebepleri kanunda düzenlenmişse de bir nevi bu sebeplerin bir takım özel şartları da bulunmaktadır. İşverenin iş sözleşmesini haklı sebeple derhal fesih hakkı İş Kanununda[1]düz...
 • in İŞ HUKUKU, İşçi Açısından, İşveren Açısından

  GELECEK YILIN ÜCRETLİ İZNİ KULLANDIRILAN İŞÇİNİN DURUMU

  GELECEK YILIN ÜCRETLİ İZNİ KULLANDIRILAN İŞÇİNİN DURUMU Ülkemizde ve tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs (COVID-19) salgın hastalığı sebebiyle birçok iş yeri geçici olarak kapanmış veya çalışanların bir bölümü yıllık izine çıkarılmıştır. Pandemi süresinin uzamasıyla birlikte yıllık ücretli izin süreleri biten çalışanların bir kısmı işverenler...
 • in İŞ HUKUKU, İşçi Açısından, İşveren Açısından

  GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ

  GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ Geçici İş İlişkisi Nedir? Geçici (ödünç) iş ilişkisi bir üst kavram olarak hem mesleki amaçlı iş ilişkisini hem de holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde görevlendirmeyi (mesleki amaçlı olmayan) kapsar. [1] 1-Mesleki Amaçlı Geçici İş İlişkisi Nedir?Mesleki amaçlı geçici iş ilişkisi Türki...
 • in TİCARET HUKUKU

  Ticaret Şirketlerinde Genel ve Yönetim Kurul Kararları İptalinde Ortaya Çıkan Sorunlar

  Ticaret Şirketlerinde Genel ve Yönetim Kurul Kararları İptalinde Ortaya Çıkan Sorunlar Anonim şirketlerin bütün pay sahiplerinin temsil edildiği karar organı genel kurullarıdır. Hukukî sonuç doğuran bir irade beyanı olması nedeniyle genel kurul kararı, bir hukukî işlem niteliğindedir. Hukuki işlemlerde iptal kararları, hukuken geçerli, fakat kararı...
 • in İŞ HUKUKU, İşveren Açısından

  İŞÇİNİN DEVAMSIZLIĞI NEDENİ İLE İŞ AKDİNİN FESHİ

  İŞÇİNİN DEVAMSIZLIĞI NEDENİ İLE İŞ AKDİNİN FESHİ İşverenin iş akdini haklı nedenle ve derhal fesih hakkı 4857 sayılı İş Kanununun 25. Maddesinde düzenlenmiştir. İşbu maddenin “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” bendinde, “…İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı a...
 • in İŞ HUKUKU

  İBRANAMENİN HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ

  İBRANAMENİN HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ İbra, alacak ve borcu doğrudan doğruya kesin olarak ortadan kaldıran ve böylece borcu sona erdiren bir sebeptir. İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin sona ermesi hallerinde genellikle işçiye “ibraname” başlıklı bir belge imzalatılmaktadır. İşbu belge usulüne uygun olarak düzenlendiğinde işçinin işvereninden ibra...
 • in TAZMİNAT HUKUKU, TİCARET HUKUKU

  PİYASA DOLANDIRICILIĞI – MANİPÜLASYON SUÇUNA UYGULANACAK İDARİ TEDBİRLER

  PİYASA DOLANDIRICILIĞI (MANİPÜLASYON) SUÇUNA UYGULANACAK İDARİ TEDBİRLER Etkin bir sermaye piyasasının oluşumunun temelinde güven ve fırsat eşitliği ilkeleri yer almaktadır. Ancak zaman zaman piyasalarda bu ilkelere ters düşen Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon) gibi işlem ve davranışlar gözlemlenmektedir. Bu yazımızdan Piyasa Dolandırıcılığı (Ma...
 • in TİCARET HUKUKU

  DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KAMU KURUMU OLAN BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER

  DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KAMU KURUMU OLAN BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER Bağımsız idari otoriteler; Türkiye’de 80’li yılların başlarında ortaya çıkmıştır. Deregülasyon, serbest piyasanın hâkim kılınması ve özelleştirme, devletin iktisadi rolünü indirgemiştir ancak devletin düzenleme rolüne ihtiyacı azalmamıştır. Bu yıllardaki uygulamalar uzmanlık gere...
 • in TİCARET HUKUKU

  LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİ ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

  LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİ ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU GİRİŞ Limited şirketlerde, TTK m.573’e göre ‘’Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.’’ Şirketin borçl...
 • in İŞ HUKUKU, İşçi Açısından, İşveren Açısından

  İŞ SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞART

  İŞ SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞART İşçi ve işveren şirketler arasında imzalanan iş sözleşmelerinde cezai şart hükümlerine yer verilebilmektedir. Uygulamada çoğu zaman bu cezai şartların işçi aleyhine konulduğu ve aslında geçersiz olduğu görülmektedir. Ancak genellikle işçi tarafından usulüne uygun cezai şartların nasıl konulması gerektiği bilinmediğinden ...
 • in BİLİŞİM, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

  ALAN ADI İLE YAPILAN MARKA TESCİL BAŞVURULARI

  ALAN ADI İLE YAPILAN MARKA TESCİL BAŞVURULARI Gelişen dünya ile birlikte birçok şirket internet üzerinden faaliyetlerini sürdürmekte ve isimlerini dünyaya tanıtmaktadırlar. Ticari değerlerini korumak için birçok firma alan adı (domain name) almakta ve marka tescilinde bulunmaktadır. Bu yazımızda alan adı (domain name) içeren markaların tescili anla...
 • in İCRA HUKUKU

  SAVCILIĞIN İCRA TAKİBİNİ DURDURMASI

  SAVCILIĞIN İCRA TAKİBİNİ DURDURMASI Kanun, borçluya ödeme emri tebliğ edildikten sonra icra takibinin durdurulması için süreler vermiştir. İlamsız icra takiplerinde 7 gün, kambiyo yoluna mahsus icra takiplerinde 5 gün ve ilamlı icra takiplerinde 7 günlük itiraz süreleri bulunmaktadır. İcra takip türleri, itiraz süreleri ve yetkili itiraz yerleri iç...
 • in CEZA HUKUKU

  SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI VE İTİRAZ YOLU

  SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI VE İTİRAZ YOLU Koronavirüs (COVİD-19) kapsamında İç İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 21/04/2020 tarih ve 89780865-153-E.7058 Sayılı Genelge ile sokağa çıkma yasağı getirilmiş, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunları ile de bu yasağa uyulmaması halinde uygulanacak cezalar öngörülmüştür...
 • in TAZMİNAT HUKUKU, TİCARET HUKUKU

  COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNİN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

  COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNİN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ Türk hukukunda sözleşmelerin ifasında aslolan ahde vefa ilkesidir. Yani sözleşmelerin tarafların anlaştığı gibi yerine getirilmesidir. Fakat Türk Borçlar Kanununda (TBK) tarafların öngöremedikleri ve engellemeyecekleri durumlarda sözleşmelerin değişen şartlara uyarlanabileceği veya imkânsız hale gelen ...
 • in TAZMİNAT HUKUKU, TİCARET HUKUKU

  SERMAYE PİYASASINDA MANİPÜLASYON MAĞDURLARININ TAZMİNAT HAKKI

  SERMAYE PİYASASINDA MANİPÜLASYON MAĞDURLARININ TAZMİNAT HAKKI Etkin bir sermaye piyasasının oluşumunun temelinde güven ve fırsat eşitliği ilkeleri yer almaktadır. Ancak zaman zaman piyasalarda bu ilkelere ters düşen Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon) gibi işlem ve davranışlar gözlemlenmektedir. Bu yazımızdan Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon)...
 • in GAYRİMENKUL HUKUKU, VERGİ HUKUKU

  KÖYDEN MAHALLE OLAN YERLERDE EMLAK VERGİSİ İADESİ VE İPTALİ

  KÖYDEN MAHALLE OLAN YERLERDE EMLAK VERGİSİ İADESİ VE İPTALİ Emlak Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?Ev, işyeri, arsa, tarla vb. taşınmaz gayrimenkuller için alınan vergiye emlak vergisi denilmektedir. Güncel emlak vergisi hesaplanırken; gayrimenkulün bir önceki yıl rayiç değeri üzerine yeniden değerleme oranının yarısı uygulanmaktadır.  Söz ko...
 • in TAZMİNAT HUKUKU, TİCARET HUKUKU

  KORONA VİRÜSÜ SEBEBİYLE ERTELENMEYEN FUARLARDA KATILIMCILARIN ZARARININ TAZMİNİ

  KORONA VİRÜSÜ SEBEBİYLE ERTELENMEYEN FUARLARDA KATILIMCILARIN ZARARININ TAZMİNİ İlk olarak Çin’in Vuhan Eyaletinde 2020 yılı aralık ayının sonlarında ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni koronavirüs  (COVID-19) Ülkemizde ilk olarak 10 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. İlk vakanın görüldüğü tarih öncesinde gerek devlet tarafından gerekse v...
 • in AİLE HUKUKU

  ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI VE ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

  ANLAŞMALI BOŞANMA Medeni Kanuna göre eşler iki şekilde aralarındaki evlilik ilişkisine son verebilirler: Çekişmeli Boşanma Anlaşmalı Boşanma Bu yazımızda anlaşmalı boşanma anlatılmaktadır. 1)Anlaşmalı Boşanma Nedir?Anlaşmalı boşanma, eşlerin özgür iradeleriyle kendi aralarındaki evlilik ilişkisine son vermeleridir. Anlaşmalı boşanmayla eşlere basit...
 • in BİLİŞİM, CEZA HUKUKU

  BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU

  BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU Teknolojinin gelişmesine paralel olarak kanunlarda yeni suç tipleri oluşmaya başlamıştır. Bu suçlardan birisi de yazımıza konu olan banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçudur. TCK 245’de düzenlenen bu suç tipi madde gerekçesinde de belirtildiği üzere banka veya kredi kartlarının hukuka a...
 • in BİLİŞİM

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMA KANUNU

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMA KANUNU 1.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK) Hem özel sektör hem de kamu sektöründe, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlükleri korumak ve sadece şahısların kişisel verilerini işleyen, gerçek ve tüzel kişilerin, yükümlülüklerini düzenlemektir. Kişisel Veri (Anonimleştirilmeyen); Kimliği belirl...
 • in İŞ HUKUKU, İşçi Açısından, İşveren Açısından

  İŞ KAZASI MADDİ TAZMİNAT DAVASI

  İŞ KAZASI MADDİ TAZMİNAT DAVASI İş kazaları günümüzde karşılaştığımız büyük sorunlardan biridir. İş kazaları sonucunda işçi bazen geçici bazense kalıcı olarak iş göremez hale gelmektedir. Aşağıda iş kazası (iş gücü kaybı) sebebi ile hak kazanılan maddi tazminat türü anlatılmaktadır. İş kazası nedir? İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana ge...
 • in TAZMİNAT HUKUKU

  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Trafik kazaları sonucunda bir kişi öldüğü zaman bazı kişiler onun ekonomik desteğinden, mali yardım ve bakımından yoksun kalabilirler. Ölenin bu destek ve yardımından yoksun kalanlar destek kaybı sonucu uğradıkları zararlar için zarar verenden destekten yoksun kalma tazminatı talep edebiliriler. Bu tazminatın amacı ...
 • in GAYRİMENKUL HUKUKU, TİCARET HUKUKU

  TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

  TASARRUFUN İPTALİ DAVASI Tasarrufun iptali davası alacaklının alacaklarını borçludan tahsil edememesi durumunda borçlunun taşınır veya taşınmaz mallarını mal kaçırma düşüncesiyle 3.kişilere anlaşmalı olarak satması halinde veya mal kaçırma amacı ile yapmış olduğu tasarrufların, eylemlerin iptalini sağlayan ve alacaklı tarafından açılan bir davadır....
 • in İCRA HUKUKU, TİCARET HUKUKU

  TEMİNAT SENEDİ

  TEMİNAT SENEDİ Teminat Senedi Nedir? Taraflar arasında akdedilmiş bir sözleşmede, yüklenicinin taahhüt ettiği malın veya hizmetin vb. edimlerin eksiksiz bir biçimde yapılacağı; edimlerin hiç veya eksik yerine getirilmesi halinde yüklenicinin belirlenmiş bir alacak tutarı ile sorumlu tutulmasını sağlayan senet türüne teminat senedi denilmektedir. Te...
 • in İCRA HUKUKU

  KEFALET SÖZLEŞMESİ ve İCRA KEFİLLİĞİ

  KEFALET SÖZLEŞMESİ ve İCRA KEFİLLİĞİ Kefalet sözleşmesi, alacaklı ile bir başkasının borcuna kefil olacak kişi arasında yazılı olarak yapılan ve borçlunun borcunu ödememesi durumunda kefile yöneltilebilen borç ilişkini doğuran sözleşme tipidir. Kefalet sözleşmesinde taraf veya icra kefili olabilmek için eşlerden birinin rızası olmalı ve kefalet söz...
 • in CEZA HUKUKU, TIP HUKUKU

  BIÇAK PARASI, RÜŞVET, İRTİKAP, GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA

  BIÇAK PARASI, AMELİYAT PARASI RÜŞVET, İRTİKAP, GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA Söz konusu makale, doktorlar aleyhine başlatılan ceza yargılamasında; bıçak parası, ameliyat parası adı altında alınan paranın rüşvet (TCK Md. 252), irtikap (TCK Md. 250) veya güveni kötüye kullanma suçunu (TCK Md. 257) oluşturup oluşturmadığını değerlendirilecektir. Bıçak Parası...
 • in CEZA HUKUKU

  ADLİ SİCİL KAYDI VE ADLİ ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ

  ADLİ SİCİL KAYDI VE ADLİ ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Kaydı Nedir? 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununa göre hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da da...
 • in İCRA HUKUKU

  İHTİYATİ HACİZ VE İCRAİ (KESİN) HACİZ

  İHTİYATİ HACİZ VE İCRAİ (KESİN) HACİZ İhtiyati Haciz Nedir? İcra takibine başvurulduğunda borçlu tarafa bir ödeme emri gönderilir. Ödeme emri eline ulaşan borçlu takip talep türüne göre kendisine verilen süre içerisinde borcu ödeme belirtir. Belirtilen süre içerisinde borcu ödemeyen borçlu için icra takibi kesinleşir. Bazı durumlarda borcunu ödemek...
 • in AİLE HUKUKU

  İCRA TAKİBİNE YANLIŞ FAİZ GİRİLMESİ

  İCRA TAKİBİNE YANLIŞ FAİZ GİRİLMESİ İcra takibi hazırlanırken sehven faiz yanlış uygulanabilmektedir. İcra takibi başlatıldıktan sonra kural olarak faiz değiştirilemez. Ancak bazı şartların varlığı halinde faiz değişikliği mümkündür. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2015/13185 E. , 2015/18326 S. Kararında :”Faiz alacağına mahkeme ilamında hükmedildi...
 • in İCRA HUKUKU

  İCRA TAKİPLERİNDE TAKAS MAHSUP TALEBİ VEYA DAVASI

  İCRA TAKİPLERİNDE TAKAS MAHSUP TALEBİ VEYA DAVASI Takas ve mahsup talebi birbirlerinde ayrı kavramlardır. Y.H.G. 74/31 sayılı kararında: “Mahsup talebinde birbirinden ayrı ve bağımsız iki alacak yoktur. Mahsupta, hiçbir zaman iki alacak· söz konusu olmayıp, bir tarafın alacağını, yani zilyedin masraflarını elde ettiği semereler oranında indirmeye k...
 • in İŞ HUKUKU

  SSK Kapsamında Emekli Olacak Kişilerin Bağ-Kur Prim Borcunu Ödemeden Emekli Olması (Çakışan Sigortalılık Halleri)

  SSK Kapsamında Emekli Olacak Kişilerin Bağ-Kur Prim Borcunu Ödemeden Emekli Olması (Çakışan Sigortalılık Halleri) Emeklilik şartları, kişinin çalıştığı “statülere” göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar üç kısma ayrılır. Bunlar: -Sigortalı olarak SSK kapsamında çalışanlar (4-a), -Sigortalarını kendilerini yatıran/işveren olan Bağ -Kur ...
 • in TAZMİNAT HUKUKU

  TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI

  TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT HAKKI: Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ülkemizde her yıl binlerce trafik kazası meydana gelmektedir. Trafik İstatistik Bülteni verilerine göre 2017 yılında ölümlü trafik kaza sayısı 2866; yaralanmalı trafik kaza sayısı ise 179.558’dir.[1] Yaşanılan trafik kazaları sonrası meydana gelen ölüm ve yaralanmalar netices...
 • in İCRA HUKUKU, TAZMİNAT HUKUKU

  ÇEK TAZMİNATI VE TALEP EDİLECEĞİ TARAF

  Çek Tazminatı ve Talep Edileceği Taraf Çek tazminatı, Ticaret Kanuna[1] göre; muhatap nezdinde karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişi, çekin karşılıksız kalan bedelinin %10’unu ödemekle yükümlü olmasından başka, hamilin bu yüzden uğradığı zararı da tazmin eden bir kavramdır. Hüküm kapsamında hamil (çeki elinde bulunduran),...
 • in AİLE HUKUKU, GAYRİMENKUL HUKUKU, İCRA HUKUKU

  KİRAYI ÖDEMEYEN KİRACININ TAHLİYESİ

  Mülkünü kiraya veren kişilerin en büyük sorunlarından birisi kiracının kira bedelini zamanında ödememesi veya hiç ödememesidir. Bu makalemizde, kirasını ödemeyen kiracının tahliyesi için başvurulabilecek yöntemleri ifade edeceğiz. 1-İcra Takibi Yoluyla Tahliye: Ülkemizde açılan davaların uzun süre aldığı da bilinen bir gerçektir. Bu nedenle kirayı ...
 • in BİLİŞİM

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile iş hayatında ne gibi değişiklikler meydana getireceği ve şirketlerin uyum için neler yapması gerektiği soru işareti olarak kalmaktadır. Aşağıdaki açıklamalarla şirketiniz için bir...
 • in İŞ HUKUKU

  UÇUCU PERSONELİN SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARI

  UÇUCU PERSONELİN SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARI 4857 sayılı İş Kanununun 4. maddesinde hava taşımacılığı işinde çalışanların İş Kanununa tabi olamayacağı belirtilmiştir. Ancak bu durumun istisnaları mevcuttur ve havacılık sektöründe olup, İş Kanununa tabi olan personeller de bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 4. Maddesinde İş Kanununa tabi...
 • in AİLE HUKUKU

  BOŞANMA SÜRECİNDE MALLARIN PAYLAŞIMI: MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI

  BOŞANMA SÜRECİNDE MALLARIN PAYLAŞIMI: MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI Eşler, evlilik birliği içerisinde maddi ve manevi olarak birlikte hareket etmektedirler. Evliliğin ölümle sona erme hali olduğu gibi boşanma ile sona erme hali de mevcut olup boşanmanın sonuçlarından biri de evlilik birliği içerisindeki malların paylaşımdır. I-Mal Paylaşımı Davası...
 • in AİLE HUKUKU

  EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ

  EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ Bu süreçler eşlerin her konuda uzlaşmaya varıp varmaması ile ilişkili olup uygulamada çekişmeli ve anlaşmalı boşanma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. I-Çekişmeli Boşanma Çekişmeli boşanma, eşlerden birinin boşanmak istediği ancak diğer tarafın boşanmak istemediği veya eşlerin boşanmaya ilişkin şartlar konusunda uzla...
 • in AİLE HUKUKU

  ÇEKİŞMELİ VE ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI

  ÇEKİŞMELİ VE ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI Bu süreçler eşlerin her konuda uzlaşmaya varıp varmaması ile ilişkili olup uygulamada çekişmeli ve anlaşmalı boşanma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. I-Çekişmeli Boşanma Çekişmeli boşanma, eşlerden birinin boşanmak istediği ancak diğer tarafın boşanmak istemediği veya eşlerin boşanmaya ilişkin şartlar konusun...
 • in İŞ HUKUKU

  ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

  ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ Asıl işveren (üst işveren) alt işveren ilişkisi 4857 sayılı yasanın 2/6. Maddesinde asıl işveren alt işveren kavramı şöyle tanımlanmıştır; “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanl...
 • in İŞ HUKUKU

  HANGİ TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİRİLECEĞİ SORUNU

  HANGİ TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİRİLECEĞİ SORUNU Daha önceki bir makalemizde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçirilmeyen taşeron işçilerin dava hakkından söz etmiştik. Burada ise kararname ve Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli ...
 • in İŞ HUKUKU

  İŞE İADE DAVASI VE SONUÇLARI

  İŞE İADE DAVASI VE SONUÇLARI İş akdi, geçersiz olarak feshedilen işçi, iş güvencesi kapsamında işe iade davası açma hakkına sahiptir. Ancak kanun gereği işe iade davası açma süresi sınırlandırılmış olup, geçersiz feshin yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde açılması gerekmektedir. İşçi için 1 aylık süre, feshin tebliği tarihi olup, işbu 1 ayl...
 • in GAYRİMENKUL HUKUKU

  1956 ÖNCESİ KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADA YARGI YOLU

  1956 ÖNCESİ KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADA YARGI YOLU Birgün yolunuz tapu müdürlüğüne düştü veya büyükleriniz aktardığı kadarı ile sizin veya mirasçısı olduğunuz akrabalarınızın adına kayıtlı tapuların bulunduğunu ancak bunların üzerinde 50, 60, 70 yıldır yol, baraj, kaldırım, devlet binası v.b. yapıların bulunduğunu öğrendiniz.  Üzerinden ne kadar...
 • in GAYRİMENKUL HUKUKU

  YOLSUZ TESCIL VE ZAMANAŞIMI

  Yolsuz Tescil ve Zamanaşımı Yolsuz tescil, hukukumuzda 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun (“TMK” olarak adlandırılacaktır.) ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. TMK kapsamında yolsuz tescilin tanımı “Bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur” şeklinde yapılmıştır. Yolsuz tescil, ilk tesci...
 • in İŞ HUKUKU

  İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇININ TALEP EDEBILECEĞI HAKLAR

  İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN TALEP EDEBİLECEĞİ HAKLAR İşçiler, çalışmış oldukları işyerinde haklı bir sebep olmaksızın işlerine son verildiğini düşündükleri durumda bir takım haklara sahip olmaktadır. Ancak burada önemli husus, iş akdinin işveren tarafından haklı olarak mı haksız olarak mı feshedildiği hususudur. 4857 sayılı İş Kanununda işverenin haklı...
 • in İŞ HUKUKU

  İŞ SÖZLEŞMESININ İŞÇI TARAFINDAN HAKLI FESIH NEDENLERI

  İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Fesih Nedenleri İş Kanununda işçinin iş akdini haklı nedenle derhal fesih nedenleri belirtilmiş olup, “Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: Sağlık Sebepleri: İş sözleşmesinin konusu olan işin y...
 • in GAYRİMENKUL HUKUKU

  ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERINDE İŞÇILER NELERE DIKKAT ETMELI

  Arabuluculuk Görüşmelerinde İşçiler Nelere Dikkat Etmeli? Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemi olup, ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şu an için sadece işçilik alacağı ve işe iade davalarında arabuluculuk aşaması zo...
 • in GAYRİMENKUL HUKUKU

  MIRAS PAYLAŞIMINDA EŞLERIN MIRAS PAYLARI

  Miras paylaşımı çoğu zaman problemlere sebebiyet vermektedir. Genel olarak eşlerden birisinin ölmesi halinde, ölen eşin miras paylaşımı, kendi üzerinde bulunan bütün malvarlığı üzerinden değerlendirilerek yapılmaktadır. Her ne kadar uygulama bu şekilde olsa da, sağ kalan eşin, ölen eşin malvarlığı üzerinde, edinilmiş mallara katılma hükümleri çerçe...

 • in Ankara Hukuk Bürosu, Avukat Ankara, Uncategorized @tr

  Ankara Hukuk Bürosu

  Godwin’in adalet ile ilgili söylemiş olduğu meşhur sözlerden bir tanesi ile hukuk bürolarını ve avukatlarını değerlendirmek daha mantıklı bir rotaya girmenizin temel sebeplerinden bir tanesi olacaktır. ‘’ Adalet, bütün ahlaki görevlerin toplamıdır.’’ Godwin’in bu sözünden yola çıkarak değerlendirmeye tabi tutabileceğimiz Ankara hukuk bürosu da hem ...
 • in Ankara Boşanma Avukatı, Hukuk Bürosu Ankara

  Hukuk Bürosu Ankara

  Hukuksal alanda yürütülen faaliyetlerin çehresi son dönemlerde değişim göstermeye başlamış durumda. Öyle ki eskiden tek avukatın hemen her dava tipine bakma zorunluluğu mevcut olsa da artık gelişen düzenin ve yenilenen adalet sistemi ile beraber bu olayın rafa kalktığını söylemek gerekiyor. Artık yeni düzen ve sistem içerisinde avukatların belirli ...
 • in Ankara Hukuk Bürosu, Avukat Ankara

  Avukat Ankara

  Hukuk bir ilkeler bütünlüğü olmanın dışında aslına bakılacak olursa bünyesinde çok daha farklı terim ve meslek gruplarına da ev sahipliği yapmaktadır. Savcı, mahkeme başkanı, avukat, müvekkil gibi çeşitli insanların bir amaç uğruna oluşturdukları bu kavramın altında yatan faktörleri veya etmenleri de kısaca bir özetlemek gerekiyor. Öncelikli olarak...
 • in Ankara Avukat, Ankara Hukuk Bürosu, Avukat Ankara

  Ankara Avukat

  Ankara bilindiği gibi hem imkanları ile hem de meslek grubuna sunmuş olduğu fırsat yolları ile beraber ülkenin en verimli şehirlerinden birisi olarak görülüyor. Hemen her meslek grubunun itina ile varlığını sürdürmüş olduğu bu şehir içerisinde belki de en çok zorlanan mesleklerden bir tanesi de avukatlık olarak düşünülebilir. Nitekim yeterli olmaya...
 • in Ankara Boşanma Avukatı, Ankara Hukuk Bürosu

  Ankara Hukuk Bürosu

  Hukuk büroları kendi içerisinde farklı branşlara ayrılan iş yerlerinden bir tanesidir. Nitekim aile hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku, tüketici hukuku gibi pek çok farklı branşın artık avukatlık mesleği içerisinde varlığını sürdürdüğünü söylemek de çok yanlış bir yaklaşım biçimi olmayacaktır. Zira artık avukatların mesleklerini ifa etmesi konusun...
 • in Ankara Boşanma Avukatı, Ankara Hukuk Bürosu, Avukat Ankara

  Ankara Hukuk Bürosu

  Hukukun birçok farklı alanı, branşı, dalları artık herkesin bildiği detaylar arasında yer almaktadır. Nitekim bu kadar farklı branşın içerisinde avukatların da kendine göre bir seçim yaptıkları ve belirli davalara baktığını da unutmadan söze başlamak çok daha mantıklı bir süreç içerisinde yer almanızı kolaylaştıracak etmenlerden biri olarak da ön p...
 • in Avukat Ankara, Hukuk Bürosu Ankara

  Hukuk Bürosu Ankara

  Akılcı ve mantıklı bakış açılarının, görüşlerin, fikirlerin her zaman kazandığını söylemek her ne kadar iddialı bir yaklaşım olarak görülse de hukuki anlamda bunun gerçekleşme olasılığının çok daha yüksek olduğunu belirtebiliriz. Nitekim hukuki olarak faaliyet gösteren belirli kurumların bu konuda ortaya koymuş olduğu gerçekliklerin çok daha niteli...
 • in Ankara Boşanma Avukatı, Ankara Hukuk Bürosu

  Avukat Ankara

  Hukukun üstünlüğü, gizlilik içerisinde yürütülmesi ve profesyonel bir kadro ile bunun başarılması herkesin aşina olduğu bir kavram grubu olsa da tabi ki bunun ince detaylarını incelemek insanlara önemli bilgiler verecektir. Nitekim hukukun sınırladığı alanlar içerisinde öylesine davalar ve olaylar sarmalı ile karşılaşılıyor ki insanların da adalete...
 • in Avukat Ankara, Hukuk Bürosu Ankara

  Hukuk Bürosu Ankara

  Hukuk büroları bilindiği üzere içerisinde pek çok nitelikli ve deneyimli avukata yer veren iş yerlerden bir tanesi olarak ön plana çıkmaktadırlar. Nitekim bu kadar fazla bir kapsamın olduğu bir mecra içerisinde tabi ki insanların hangi hukuk bürosu ve avukatı tercih etmesi gerektiği de önem arz eden konu başlıklarından biri olarak düşünülebilir. Öy...
 • in Ankara Boşanma Avukatı, Ankara Hukuk Bürosu, Avukat Ankara

  Avukat Ankara

  Her meslek grubunda olduğu gibi avukatlık için de farklı hikayeleri yazmak ve başarılardan söz etmek son derece mümkün olan bir durumdur. Nitekim avukatlık mesleği için aslında belirli detayların çok daha fazla ön plana çıktığını ve farklı etmenlerin bunda ana rol oynadığını söylemek de çok yanlış bir yaklaşım olmayacaktır. Öyle ki avukatların fark...
 • in Ankara Boşanma Avukatı, Ankara Hukuk Bürosu

  Avukat Ankara

  Verimli bir çözüm ortaklığı hayatın her alanında insanların tercih edeceği olguların başında gelmektedir. Marketten alışveriş yaparken fiyat-performans denklemi kurulması, tatile giderken kalitenin ön planda tutulması ve verilen hizmetin kıyaslanması gibi örnekler aslında gündelik yaşam içerisinde sürekli olarak karşılaştığımız ögelerden bazıları o...
 • in Ankara Boşanma Avukatı, Ankara Hukuk Bürosu

  Ankara Boşanma Avukatı

  Hukuksal çalışmalar oldukça geniş yelpazeli bir değerlendirme sürecini de ifade etmektedir. İlkelerin bütünlüğü ile ana kavram olarak görebileceğimiz bu çalışmaların gündelik hayata da oldukça verimli bir şekilde yansıması da insanların tercih edeceği yöntemler olarak söylenebilir. Nitekim gündelik hayat içerisinde göreceğimiz pek çok olayın da huk...
 • in Ankara Hukuk Bürosu, Hukuk Bürosu Ankara

  Hukuk Bürosu Ankara

  Haklı olanın hakkına ulaşabilmek adına çaba sarf etmesi, haksızlığa uğrayanın çözüm arayışında olması ve haklı-haksız ayrımının doğru bir şekilde yapılabilmesi hukuk alanının ilgilendiği konu başlıkları arasında yer almaktadır. Nitekim zaman zaman farklı görüşler ortaya konuyor olsa da genel hatları ile baktığımız zaman hukuk bürosu Ankara ekibinin...
 • in Ankara Avukat, Avukat Ankara

  Ankara Avukat

  Avukatlık mesleği her zerresi ile beraber güncel hayat içerisinde karşı karşıya gelebileceğimiz meslek gruplarından bir tanesi olarak düşünülebilir. Nitekim bu denli farklı bir meslek grubunun içerisinde de diğer işlerde olduğu gibi çürük elmalar ve işlerini iyi yapanlar olarak ayrılmış bir sınıfın olduğunu da bu noktada unutmamak gerekiyor. Öyle k...
 • in Ankara Boşanma Avukatı, Ankara Hukuk Bürosu, Uncategorized @tr

  Ankara Hukuk Bürosu

  Ankara her yönü ile beraber oldukça imkânın sunulduğu, pek çok sorunun çözüm noktasında olduğu şehirler içerisinde yer alması ile bilinmektedir. Hem başkent olmasından dolayı hem de nitelikli üniversitelerin ve bölümlerin olması ile beraber bu şehrin avantajlarından yararlanmak da tabi ki insanların bekledikleri atmosferlerden bir tanesi olarak kar...
 • in Avukat Ankara, Hukuk Bürosu Ankara

  Hukuk Bürosu Ankara

  Haklı ve haksızın ayrılması konusunda en önemli güvencelerden bir tanesinin hatta en önemlisinin hukuk olduğunu söylemek çok zor olmayacaktır. Dolayısı ile hukuka duyulan güvenin de aslında avukatlar ve mahkemeler aracılığı ile hayatımıza giriş yaptığını da bu anlamda biraz daha detaylı analiz etmemiz elzem konuların başında gelmektedir. Hal bu şek...
 • in Ankara Boşanma Avukatı, Avukat Ankara

  Ankara Boşanma Avukatı

  Avukatlık mesleği geçmişten günümüze kadar hep göz önünde olan bir meslek grubu olarak ifade edilebilir. Nitekim bu meslek grubu içerisinde oldukça fazla değişen ve bileşen olması da bu mesleği çekici yapan tarafların başında gelmektedir. Öyle ki artık avukatların aldıkları maaştan girmiş oldukları mahkemelere kadar pek çok etmenin bu konuda baş ro...
 • in Ankara Avukat, Uncategorized @tr

  Ankara Avukat

  Avukat denilince insanların aklına genel olarak ön yargılar ve korku dolu ifadeler gelecektir. Nitekim bu kadar kapsamlı bir meslek için tabi ki belirli durumları göz önünde bulundurmanız ve ona göre bir tercih yapmanız da istenecektir. Ankara avukatları arasında yer alan belirli meslek sahipleri de tabi ki bu anlamda sizi temin edecek önemli bir p...
 • in Ankara Avukat, Ankara Boşanma Avukatı, Ankara Hukuk Bürosu

  Ankara Boşanma Avukatı

  Avukatlık mesleği geçmişten günümüze kadar hep göz önünde olan bir meslek grubu olarak ifade edilebilir. Nitekim bu meslek grubu içerisinde oldukça fazla değişen ve bileşen olması da bu mesleği çekici yapan tarafların başında gelmektedir. Öyle ki artık avukatların aldıkları maaştan girmiş oldukları mahkemelere kadar pek çok etmenin bu konuda baş ro...
 • in Ankara Boşanma Avukatı, Avukat Ankara

  Ankara Boşanma Avukatı

  Boşanmak insanların tercih etmeyeceği bir süreç olsa da yolun sonuna gelinmiş bir evlilik için yapılması gereken tek şey olarak da ifade edebiliriz. Nitekim bu kadar boşanma olayının olduğu bir coğrafya içerisinde tabi ki bu konuda görev yapan avukatlara da detaylı bir yer vermek gerekiyor. Öyle ki artık avukatların aldıkları eğitim dışında farklı ...
 • in Ankara Avukat, Ankara Boşanma Avukatı, Avukat Ankara

  Ankara Avukat

  Avukatlık hem kendi içerisinde oluşturmuş olduğu farklı branş grupları hem de insanlara sunmuş olduğu imkanlar ile beraber geçmişten bugüne kadar oldukça popüler olan meslek gruplarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim avukatlık mesleğinin içerisinde varlığını devam ettiren farklı branşların da ne kadar kıymetli bir noktada olduğu her ...
 • in Ankara Hukuk Bürosu, Avukat Ankara

  Ankara Hukuk Bürosu

  Hukuk büroları günlük hayat içerisinde sık sık rastlaştığımız, karşımıza çıkan veya kendi isteğimiz ile gittiğimiz yerler olarak düşünülebilir. Nitekim hukuk bürolarının varlıklarından ziyade içlerinde nasıl bir avukat grubuna ev sahipliği yaptıkları da bu noktada kritik detaylardan biri olarak lanse edilebilir. Zira her hukuk bürosunun detaylı bir...
 • in Ankara Avukat, Ankara Boşanma Avukatı

  Ankara Boşanma Avukatı

  Evlilik her insanın istediği, tercih ettiği ve sevdiği kişi ile hayatını birleştirme yolunda attığı önemli adımlardan bir tanesidir. Nitekim evlilik sürecinin ne kadar normal olduğu gözle görülür bir olgu olsa da bunun sonucunda farklı olayların gelişimi de zaman zaman insanların karşısına çıkmaya devam etmektedir. Bu farklı olayların öznesi konumu...
 • in Ankara Boşanma Avukatı, Ankara Hukuk Bürosu, Avukat Ankara

  Avukat Ankara

  Ezberci bir eğitim sisteminin ülkemiz içerisinde var olduğu bilinen bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Bu eğitim sisteminin ilkokuldan üniversite mezuniyetine kadar hayatın belirli alanlarında gözler önünde olduğu da insanların farkında olduğu durum tablolarından biri olarak düşünülebilir. Tabi ki belirli meslek gruplarına da içerisine alan bu ez...
 • in Ankara Avukat, Uncategorized @tr

  Ankara Avukat

  Hukuk hayatımızın her anında yanımızda olması ile bilinen ve oldukça geniş kapsamlı bir yelpazeye yayılan bir kavramlar bütünü olarak lanse edilebilir. Nitekim hayatın her evresinde mutlaka ama mutlaka ihtiyaç duyacağımız da olguların başında gelen hukuk kavramını biraz daha detaylı incelemek bu noktada yanlış olmayacaktır. Tabi ki hukuk olgusunun ...
TOP Call Now Button